30.3 C
Pattaya
Friday, June 5, 2020
Home Tags เราทำความดีด้วยหัวใจ

Tag: เราทำความดีด้วยหัวใจ

เทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

เมื่อ 18 กรกฎาคม 62 ที่ โครงการหมู่บ้านเอกมงคล 4 ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ และปลูกฝังจิตสำนึก ในการรักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม...

Latest Stories