26 C
Pattaya
Thursday, September 19, 2019
Home Tags เยาวชน

Tag: เยาวชน

โรงเรียนบางละมุงจัดพิธีปิด โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อ  9 มิถุนายน 62   ที่ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบางละมุง นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอวุโสอำเภอบางละมุง ได้เป็นประธานในพิธีพิธีปิด โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562   โดยมีคณะครู อาจารย์...

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดโครงการ iRESCUE เล่นน้ำปลอดภัยสำหรับเยาวชน

เมื่อ  26 เมษายน 62  ที่ มูลนิธิพระมหาไถ่ พัทยา จ.ชลบุรี  โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้จัดกิจกรรม “เล่นน้ำปลอดภัย” ครั้งที่ 6  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ iRESCUE สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 8...

เยาวชน 5 ศาสนา กว่า 160 คน ออกค่ายเยาวชนสมานฉันท์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

เมื่อ 26 มีนาคม 62   ที่ วัดซิกส์ พัทยาใต้ นายพูลศักดิ์ สุขทรัพย์ทวีผล ผอ.กองศาสนูปถัมภ์ กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  นายดาชัน ซิงห์ รองประธานวัดซิกส์กรุงเทพมหานคร  ร.ต.กฤษณศักดิ์ กัณฐสุทธิ์ ผช.เลขาธิการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  นางสุพัตรา  หะยี อับดุลรอมาน จนท.กลุ่มศาสนสัมพันธ์  นำเยาวชน จากองค์กรศาสนากว่า ...

Latest Stories