30.3 C
Pattaya
Thursday, April 9, 2020
Home Tags เก็บกวาดขยะ

Tag: เก็บกวาดขยะ

สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ดำเนินการออกเก็บขยะ ตามนโยบายพัฒนาเมืองพัทยา

เมืองพัทยาโดยสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา วางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ รถขนขยะดำเนินการเก็บและกำจัดขยะทุกจุดให้หมดไป ตามนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยา ให้มีความสวยงาม สะอาด สะดวก สบาย อย่างแท้จริง

Latest Stories