26.5 C
Pattaya
Friday, August 19, 2022
Home Tags อสม.

Tag: อสม.

เมืองพัทยาจัดอบรมเครือข่าย อสม. ใช้แอพพลิเคชั่น “สมาร์ท อสม. ก้าวสู่ ยุค 4.0

เมื่อ 20 พฤษภาคม 62     ที่ ห้องประชุม 401 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการจัดพิธีเปิดการอบรม อสม.เมืองพัทยา ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชน สู่ไทยแลนด์ 4.0  โดยมี นางพัชรินทร์  ชินภาส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ...

ชุมชนอรุโณทัยตรวจคัดกรองเบาหวานและความดัน ตรวจสุขภาพจ่ายยาเบื้องต้นฟรี

           เมื่อ 10.00 น. วันที่ 8 พฤษภาคม 62  ที่ ชุมชนชุมสาย นางสายยิ่ง ม่วงทอง ประธาน ศสมช.ชุมชนซอยอรุโณทัย พร้อมด้วยสมาชิก อสม. ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ ในการคัดกรองเบาหวานและความดัน ให้บริการตรวจสุขภาพ จ่ายยาในเบื้องต้นให้ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  รวมไปถึงการแนะนำในการปฏิบัติตัวเองในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัน...

ทม.หนองปรือจัดโครงการนักจัดการสุขภาพชุมชน แก่ อสม.เพื่อเป็นการเยียวยาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้มีสุขภาพที่ดี

เมื่อ 9.30 น. วันที่ 18 มีนาคม 62 ที่ เวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการนักจัดการสุขภาพชุมชน ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและนักจัดการสุขภาพชุมชนเข้าร่วมประชุม มีนายวันชัย แสนงาม ประธานนักจัดการสุขภาพชุมชน แจ้งข่าวสารจากประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข มาประชาสัมพันธ์ให้นักจัดการสุขภาพได้รับทราบ      ...

เมืองพัทยา จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชน สู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ประชาชนสามารถจัดการสุขภาพชุมชนแบบพึ่งตนเองได้

เมื่อ 10.30 น. วันที่ 11 มกราคม 62 ที่ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชนสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมี นางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข กล่าวรายงาน  พร้อมกันนี้มี นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์...

Latest Stories