25 C
Pattaya
Tuesday, January 22, 2019
Home Tags อบรม

Tag: อบรม

เมืองพัทยา จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอย และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

เมื่อ 17 มกราคม 62  ที่ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) จ.ชลบุรี นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ของมูลฝอยชุมชน มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยรีไซเคิล   โดยมีนายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา นางรุ่งนภา ทับหนองฮี รักษาการผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา...

เมืองพัทยา จัดอบรมเสริมทักษะและพัฒนาบุคลากรส่วนป้องกันภัยพิบัติ เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

เมื่อ 09.00 น. วันที่ 10 มกราคม 62  ที่ ห้องประชุมฝ่ายกันภัยพิบัติทางบก (สถานีดับเพลิงเขตจอมเทียน ) นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรของส่วนป้องกันภัยพิบัติ โดยมี นายสุรัตน์ เทพฉายโต ผู้อำนวยการส่วนป้องกันภัยพิบัติ กล่าวรายงาน  ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมอบรม เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ ตามนโยบายของนายกเมืองพัทยา...

Latest Stories