29.5 C
Pattaya
Monday, March 25, 2019
Home Tags อบรม

Tag: อบรม

เมืองพัทยา จัดอบรมผู้ขับขี่รถสาธารณะ สร้างความเข้าใจให้กับผู้ขับขี่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

เมื่อ 09.00 น.วันที่  8 กุมภาพันธ์ 62  ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมผู้ขับขี่รถสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya City) โดยมีผู้ขับขี่สาธารณะประกอบด้วย รถสองแถว รถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ให้บริการอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยากว่า 500 คน เข้าร่วมการอบรม  โดยหลักๆเป็นเรื่องการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เรียกค่าโดยสารแพงเกินจริง...

เมืองพัทยา จัดอบรมให้ความรู้สิทธิของคนพิการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เมื่อ 09.30 น. วันที่ 27 มกราคม 62  ที่ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้สิทธิของคนพิการ ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีนางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม​ กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้มี เจ้าหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และผู้เข้าอบรม...

เมืองพัทยา จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอย และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

เมื่อ 17 มกราคม 62  ที่ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) จ.ชลบุรี นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ของมูลฝอยชุมชน มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยรีไซเคิล   โดยมีนายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา นางรุ่งนภา ทับหนองฮี รักษาการผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา...

เมืองพัทยา จัดอบรมเสริมทักษะและพัฒนาบุคลากรส่วนป้องกันภัยพิบัติ เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

เมื่อ 09.00 น. วันที่ 10 มกราคม 62  ที่ ห้องประชุมฝ่ายกันภัยพิบัติทางบก (สถานีดับเพลิงเขตจอมเทียน ) นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรของส่วนป้องกันภัยพิบัติ โดยมี นายสุรัตน์ เทพฉายโต ผู้อำนวยการส่วนป้องกันภัยพิบัติ กล่าวรายงาน  ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมอบรม เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ ตามนโยบายของนายกเมืองพัทยา...

Latest Stories