29.1 C
Pattaya
Friday, February 28, 2020
Home Tags อบรม

Tag: อบรม

กอ.รมน.ชลบุรี จัดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ ด้านการก่อการร้าย

เมื่อ 09.00 น วันที่  18 กุมภาพันธ์ 63 ที่ โรงแรมเจปาร์ค อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีพลโทวุฒิชัย นาควานิช ผู้อำนวการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการก่อการร้าย...

มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย อบรม Child Safeguard ให้กับคณะสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เมื่อ  15 ตุลาคม  62 ที่ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ   ทีมงานภาคสนามมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้รับเกียรติจาก คุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดสัมมนาการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ และการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก

เมื่อ 25 กันยายน  62  ที่ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี  พลตำรวจโท จารุวัฒน์  ไวศยะ ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้เชี่ยวชาญการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ และการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ...

เมืองพัทยา อบรมเครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

By PCPR เมื่อ 8 กรกฎาคม 62 ที่ โรงแรมอีสเทิร์นแกรนด์ พาเลซ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดอบรมเครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง...

เทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดอบรมการเขียนหนังสือราชการ และงานสารบรรณ ให้พนักงานเทศบาล

เมื่อ 26 มิถุนายน 62   ณ โรงแรมเบย์ บีช รีสอร์ท พัทยา ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายของเทศบาล ในหลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณ" ประจำปี...

เมืองพัทยาอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทั่วไป ในสถานประกอบการโรงแรม

เมื่อ 24  พฤษภาคม 62  ที่ ห้องประชุมทัพพระยา 401 ศาลาว่าการเมืองพัทยา  นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทั่วไป ในสถานประกอบการโรงแรม ประจำปี 2562 โดยมี นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ...

เมืองพัทยาจัดอบรมเครือข่าย อสม. ใช้แอพพลิเคชั่น “สมาร์ท อสม. ก้าวสู่ ยุค 4.0

เมื่อ 20 พฤษภาคม 62     ที่ ห้องประชุม 401 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการจัดพิธีเปิดการอบรม อสม.เมืองพัทยา ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชน สู่ไทยแลนด์ 4.0  โดยมี นางพัชรินทร์  ชินภาส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ...

เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดอบรมหัวข้อกิจกรรมเสพสื่อออนไลน์อย่างมีสติ และรู้ทันสื่อ

เมื่อ 8 พฤษภาคม 62 ณ เวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองหนองปรือ โดยมี นางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ  นางปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี และกลุ่มพัฒนาสตรี  เข้าร่วมประชุม

ผู้เข้ารับการอบรมนวดแผนไทยฯ ร่วมรดน้ำขอพรผู้บริหารเมืองพัทยา พร้อมฉลองการเรียนวันสุดท้าย

เมื่อ 11.30 น. วันที่ 11 เมษายน 62  ที่ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 4 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 ในหลักสูตร  นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (นวดตัว 150 ชั่วโมง) และนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (60 ชม.)  ร่วมรดน้ำขอพร...

ตำรวจนาจอมเทียน จัดอบรมกระตุ้นจิตสำนึกผู้ใช้รถใช้ถนน ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์

เมื่อ10 เมษายน 62 ที่ ห้องประชุมโรงแรมโอเชี่ยน มารี่น่า ยอร์ทคลับ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พ.ต.อ.ฐนพงศ์ โพธิ์ทิ ผกก.สภ.นาจอมเทียน มอบหมายให้ พ.ต.ท.ตรงศักดิ์ เพชรหาญ รอง ผกก.ป.สภ.นาจอมเทียน เป็นประธานเปิดการอบรม ภายใต้โครงการสงกรานต์ขับขี่ปลอดภัย ร่วมสร้างวินัยจราจร เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีจิตสำนึกในการช่วยป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน โดยได้รับเกียรติวิทยากร ร.ต.อ.ชัชชัย...

Latest Stories