34.2 C
Pattaya
Wednesday, May 27, 2020
Home Tags อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

Tag: อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

เปิดโครงการจิตอาสาเยาวชนคนพันธุ์ใหม่ หัวใจรักชลบุรี ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในท้องทะเล

เมื่อ 13 กันยายน 62 ที่ สวนสาธารณะลานโพธิ์ นาเกลือ นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม แกนนำจิตอาสาเยาวชนคนพันธุ์ใหม่ หัวใจรักชลบุรี  พร้อมด้วยผู้บริหาร อบจ.ชลบุรี คณะสมาชิก อบจ.ชลบุรี...

Latest Stories