29.5 C
Pattaya
Tuesday, June 15, 2021
Home Tags สุขาภิบาลอาหาร

Tag: สุขาภิบาลอาหาร

สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ให้ความรู้ผู้สัมผัสอาหาร สร้างความเข้าใจหลักสุขาภิบาลอาหาร

เมื่อ 18 มีนาคม 64   ที่ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาการเมืองพัทยา ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา  นำผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่เมืองพัทยา เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สัมผัสอาหาร โดยสถานประกอบการต่าง ๆ ในพื้นที่เมืองพัทยา เข้าร่วมประชุม 

เทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดโครงการอาหารปลอดภัย หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร

เมื่อ 18 มิถุนายน 62 ที่ เทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดโครงการอาหารปลอดภัย หลักสูตร “ผู้สัมผัสอาหาร” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี คณะผู้บริหาร...

Latest Stories