26.9 C
Pattaya
Thursday, September 24, 2020
Home Tags สำนักสิ่งแวดล้อม

Tag: สำนักสิ่งแวดล้อม

มพย.จัดระเบียบ การรุกพื้นที่สาธารณะทำให้ถนนแคบ ชุมชนเจริญสุขพัฒนา ซอยสยามคันทรีคลับ

เมื่อ 23 ธันวาคม 62 ที่  ชุมชนเจริญสุขพัฒนา ซอยสยามคันทรีคลับ และพื้นที่ใกล้เคียง หลังจากที่ก่อนหน้าที่ทางเมืองพัทยา ได้รับการร้องเรียนจาก นายสมทรง ตาสี ประธานชุมชนเจริญสุขพัฒนา และประชาชน ว่าในซอยดังกล่าว มีสิ่งก่อสร้างรุกล้ำทางสาธารณะ ส่งผลให้ถนนแคบลง...

เมืองพัทยา ลงพื้นที่เก็บและกำจัดขยะ แก้ปัญหาทุกจุดทั่วเมืองพัทยา

หลังจากมีการร้องเรียนเรื่องการทิ้งขยะ ส่งกลิ่นเน่าเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและสัญจรผ่าน รวมทั้งส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองพัทยา ทั้งนี้ เมืองพัทยาโดยสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่เก็บและกำจัดขยะช่วยเหลือประชาชน แก้ปัญหาทุกจุดทั่วเมืองพัทยา ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังมีบางแห่ง ที่มีผู้มักง่ายทิ้งไม่เลือกที่ ทำให้ขยะล้นเมือง ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ และความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา ดังนั้น นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา จึงได้มอบนโยบายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา วางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ รถขนขยะดำเนินการเก็บและกำจัดขยะทุกจุดให้หมดไปตามนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยา ให้มีความสวยงาม...

Latest Stories