33.2 C
Pattaya
Monday, July 6, 2020
Home Tags สาขาพัทยา

Tag: สาขาพัทยา

กปภ.เตรียมก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา วางท่อส่ง-จ่ายน้ำ

เมื่อ 24 กันยายน 62  ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างงานวางท่อประปาในเขตเมืองพัทยา จากการประปาส่วนภูมิภาค นำโดย นายสุธี สุทธิสุนทร...

Latest Stories