32.6 C
Pattaya
Sunday, August 9, 2020
Home Tags สนามกีฬา

Tag: สนามกีฬา

ประชุมคณะทำงาน โครงการศูนย์ฝึกกีฬาสำหรับคนพิการ สนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก

เมื่อ 12 มิถุนายน 62 นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา เป็น ประธานประชุมคณะทำงาน โครงการศูนย์ฝึกกีฬาสำหรับคนพิการสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2562 พร้อมผู้แทนจากพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ตามที่เมืองพัทยามีนโยบายที่จะดำเนินการโครงการศูนย์ฝึกกีฬาสำหรับคนพิการสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เพื่อเป็นศูนย์กลางการแข่งขันกีฬาคนพิการระดับสากล และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป และคนพิการที่สนใจเล่นกีฬา เข้ามาใช้บริการในโครงการได้...

รองนายกเมืองพัทยา ตรวจความคืบหน้า โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลสนามกีฬาภาคตะวันออก ระยะที่ 3

เมื่อ 25 มกราคม 62  ที่ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอชัยพฤกษ์ 2 นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา  นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา , นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา   พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักการช่างฯ และคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา และช่างคุมงานลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออกเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี...

Latest Stories