31.1 C
Pattaya
Wednesday, August 12, 2020
Home Tags สถานการณ์น้ำ

Tag: สถานการณ์น้ำ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำภาคตะวันออก

เมื่อ 17 มกราคม 63 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำภาคตะวันออก ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี พร้อมพบปะเกษตรกรผู้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์...

Latest Stories