26.1 C
Pattaya
Monday, January 18, 2021
Home Tags ศึกษาผลกระทบ

Tag: ศึกษาผลกระทบ

สถานบันเทิงในเมืองพัทยา กว่า 12,000 แห่ง ได้รับผลกระทบหนัก จากสถานการณ์โควิด-19

เจ้าของร้านธุรกิจสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในวอล์คกิ้งสตรีท พัทยา เปิดเผยว่า ขณะนี้ธุรกิจสถานบันเทิงในเมืองพัทยาประมาณ 12,000 แห่ง ได้รับผลกระทบหนักมากจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก มาหลายเดือนแล้ว โดยขณะนี้มีสถานบันเทิงที่ไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุน ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไหว จนต้องยุบกิจการไปแล้วมากกว่า 50% ทั้งธุรกิจร้านบาร์เบียร์ ร้านอะโกโก้...

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โครงการศึกษารถไฟฟ้า Tram Way 16 ธ.ค.นี้

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 59 เห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ให้เป็นเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียนเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต เมืองพัทยาจึงดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเหมาะสมออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า

Latest Stories