26.9 C
Pattaya
Thursday, September 24, 2020
Home Tags วันคล้ายวันประสูติ

Tag: วันคล้ายวันประสูติ

นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานวันคล้ายวันประสูติของพระศาสดาคุรุโควินท์สิงห์ สานสัมพันธ์ชาวซิกข์ ในเมืองพัทยา

เมื่อ 12.30 น.วันที่ 13 มกราคม 62 ที่ ศรีคุรุสิงห์สภา คุรุทวาราสาฮิบ (วัดซิกข์ พัทยา) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา และคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา  เข้าร่วมงานพิธีวันคล้ายวันประสูติ...

Latest Stories