27 C
Pattaya
Wednesday, September 30, 2020
Home Tags วังสามเซียน

Tag: วังสามเซียน

เมืองพัทยาขอคืนพื้นที่วังสามเซียน เขาพระใหญ่ พร้อมประสานมูลนิธิฯ ส่งมอบที่ดินคืน 5 ไร่

จากกรณีเกิดข้อพิพาทฟ้องร้องกัน ในเรื่องของปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์ในชั้นศาล ระ หว่างเมืองพัทยากับมูลนิธิมหากิจไพศาล ซึ่งดูแลพื้นที่วังสามเซียน บนเขาพระใหญ่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี บนที่ดินกว่า 5 ไร่ ด้วยเมืองพัทยาระบุว่า การก่อสร้างอาคารองค์เซียน และเทพเจ้าต่างๆในพื้นที่ดังกล่าว เป็นการบุกรุกที่สาธารณะ และมีการออกคำสั่งตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร...

Latest Stories