27 C
Pattaya
Wednesday, September 30, 2020
Home Tags รุ่น 3

Tag: รุ่น 3

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านบางละมุง รุ่นที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้และสุขภาพ

เมื่อ 3 ธันวาคม 62 ที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง   อ.บางละมุง ได้มีการเปิดการเรียนชั่วโมงแรก ของโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านบางละมุง รุ่นที่ 3 ในโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง...

Latest Stories