28.4 C
Pattaya
Monday, January 18, 2021
Home Tags รถไฟฟ้า

Tag: รถไฟฟ้า

ปี 67 สร้างแน่! รถไฟฟ้าโมโนเรลพัทยา หลังเสียงประชาชนพื้นที่กว่า 80% หนุน

เสียงส่วนใหญ่ชาวพัทยากว่า 80% หนุนก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรล แก้ปัญหาจราจร ยกระดับขนส่งรับ EEC คาดเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2567 ภายใต้มูลค่าลงทุน 26,000 ล้านบาท ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี

เมืองพัทยา สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นรถไฟฟ้าสาธารณะ ครั้งที่ 1

จากที่มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1  เมื่อ 16 ธันวาคม 62  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์คาริเบียน ชั้น 8 โรงแรมไบร์ทตัน...

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โครงการศึกษารถไฟฟ้า Tram Way 16 ธ.ค.นี้

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 59 เห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ให้เป็นเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียนเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต เมืองพัทยาจึงดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเหมาะสมออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า

Latest Stories