25 C
Pattaya
Friday, December 13, 2019
Home Tags มาสเตอร์แพลน

Tag: มาสเตอร์แพลน

จัดทำมาสเตอร์แพลน เพื่อการบริหารจัดการ โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่

เมื่อ 17 ตุลาคม 62  ที่ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน พิจารณาโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่...

Latest Stories