29.3 C
Pattaya
Monday, February 24, 2020
Home Tags มอบวุฒิบัตร

Tag: มอบวุฒิบัตร

โรงเรียนเมืองพัทยา 8 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการยุวจราจร

เมื่อ 17 มกราคม 63  ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทยาธนุกูล)นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการยุวจราจร โดยมี นางนงนุช รักษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทยาธนุกูล)...

Latest Stories