29.5 C
Pattaya
Thursday, October 17, 2019
Home Tags พัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชน

Tag: พัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชน

เมืองพัทยา จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชน สู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ประชาชนสามารถจัดการสุขภาพชุมชนแบบพึ่งตนเองได้

เมื่อ 10.30 น. วันที่ 11 มกราคม 62 ที่ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชนสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมี นางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข กล่าวรายงาน  พร้อมกันนี้มี นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์...

Latest Stories