30.3 C
Pattaya
Sunday, February 23, 2020
Home Tags พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Tag: พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พสกนิกรชาวพัทยา พร้อมใจใส่เสื้อเหลือง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อ 16.00 น. วันที่  6 พฤษภาคม 62  ที่ บริเวณลานกิจกรรม ชายหาดพัทยากลาง นายอำนาจ  เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  โดยมีบรรดาเหล่าข้าราชการนักการเมืองท้องถิ่น ...

เมืองพัทยา เตรียมความพร้อมตกแต่งสถานที่รองรับพสกนิกร ร่วมถวายพระพรชัยมงคลฯ 6 พ.ค.นี้

          หลังจากกระทรวงมหาดไทย มอบหมายกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการออกแบบซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธ ศักราช 2562 แล้วให้จังหวัดนำแบบไปจัดสร้างเป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศ จังหวัดละ 1 ซุ้ม โดยเมืองพัทยาได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา ดำเนินการสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก พุทธศักราช 2562 ให้แล้วเสร็จตามกำหนดการเพื่อใช้ประกอบพิธีในส่วนของเมืองพัทยาและอำเภอบางละมุง ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 โดยทำการปิดถนนเลียบชายหาดพัทยา เพื่อจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และร่วมถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมืองพัทยา จะปิดการจราจร จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชายหาดพัทยา

เมื่อ 3 พฤษภาคม 62    ที่ ห้องประชุมทัพพระยา อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม อันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 โดยมี นายบรรลือ กุลละวณิชย์...

ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า สวมใส่เสื้อเหลือง ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อ 2 พฤษภาคม 62 ที่ ห้องประชุม 131 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม อันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 โดยมี นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายชนัฐพงศ์...

จังหวัดชลบุรี ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้าประชาชนจิตอาสาทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อุโบสถ์วัดเขาบางทราย พระอารามหลวง ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี       ตามประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...

Latest Stories