32.1 C
Pattaya
Thursday, November 21, 2019
Home Tags ผู้สูงอายุ

Tag: ผู้สูงอายุ

วิทยาลัยดุสิตธานี ทำอาหารเลี้ยงผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

เมื่อ 10  ตุลาคม 62  ที่  สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี    อาจารย์ศักดากาญจนวนาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยดุสิตธานี   พร้อมคณะอาจารย์บุคลากร นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1...

ชมรมดอกลำดวน ประสานความร่วมมือในการดูแลผู้สูงอายุ ปลอดจากการถูกทารุณกรรม

 เมื่อ 9 ตุลาคม 62  ที่   เทศบาลเมืองหนองปรือ   ดร.มาย  ไชยนิตย์  นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ  เป็นประธานในการเปิดการประชุมเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อบูรณาการทำงานประสานความร่วมมือและช่วยเหลือ ในการป้องกัน คุ้มครอง เฝ้าระวังการทอดทิ้ง และทารุณกรรมผู้สูงอายุ  ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชน...

เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมการรักษาสุขภาพ

เมื่อ 22 กรกฎาคม 62  ที่  เวทีสวนสุขภาพฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ผู้สูงอายุ ตามโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2562 โดยมี นายนิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ...

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมศูนย์ผู้สูงอายุในชุมชน ในการดูแลตัวเองให้ครอบคลุมครบ 5 มิติ

เมื่อ 8 มีนาคม 62  ที่ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล   นายแล  บุญสังข์  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  เป็นประธานในการเปิดการอบรมผู้สูงอายุ  ตามโครงการศูนย์ผู้สูงอายุในชุมชน  โดยมีผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  จากสถานการณ์ด้านผู้สูงอายุของประเทศไทย  ทำให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สังคมและชุมชน  สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว   ศูนย์การจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว  จึงกำหนดจัดโครงการศูนย์ผู้สูงอายุในชุมชนขึ้น  วัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการจัดระบบสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุสู่ชุมชน  โดยสนับสนุนให้องค์กรประชากรวันสูงอายุ  ตลอดจนการเตรียมความและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และความพร้อมในการดูแลตนเอง  ครอบคลุมทั้ง 5 ...

กกต.ชลบุรี ซักซ้อมการลงคะแนนการใช้สิทธิ์แก่ผู้สูงอายุ ในเขตเลือกตั้งที่ 6

เมื่อ 6 มีนาคม 62    ที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมชุ มชนผู้สูงอายุบ้านบางละมุง   คณะกรรมการการ  กต.ตร. จังหวัดชลบุรี   นำทีมงานเจ้าหน้าที่ กก.ต.จ.ชลบุรี   ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ  เรื่องของการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 62   ซึ่งทาง กก.ต.จังหวัดชลบุรี  ได้นำเจ้าหน้าที่มาแนะนำ  วิธีการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์  ตั้งแต่ขั้นตอนแรกแก่ผู้สูงอายุ               ...

Latest Stories