30.3 C
Pattaya
Sunday, February 23, 2020
Home Tags ผู้สูงอายุ

Tag: ผู้สูงอายุ

ปลัด พม. เปิดงานมหกรรมสวัสดิการสังคมสร้างสุขเพื่อผู้สูงอายุ

เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 63 ที่ ศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมด้านอาชีพผู้สูงอายุ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธานในพิธีเปิดงานเมืองสร้างสุข ซึ่งจัดโดยกรมกิจการผู้สูงอายุภายใต้ธีม มหกรรมสวัสดิการสังคมสร้างสุข : เมืองต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้หลักคิด...

เทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดงาน”ก้าวแรกของผู้สูงวัย เริ่มจากสุขภาพใจที่ดี” เพื่อมีสุขภาพจิตดี

เมื่อ 22 มกราคม 63 เวลา 09.00 น. ที่ เวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานพิธีเปิด "ก้าวแรกของผู้สูงวัย เริ่มจากสุขภาพใจที่ดี" การอบรมพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ...

วิทยาลัยดุสิตธานี ทำอาหารเลี้ยงผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

เมื่อ 10  ตุลาคม 62  ที่  สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี    อาจารย์ศักดากาญจนวนาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยดุสิตธานี   พร้อมคณะอาจารย์บุคลากร นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1...

ชมรมดอกลำดวน ประสานความร่วมมือในการดูแลผู้สูงอายุ ปลอดจากการถูกทารุณกรรม

 เมื่อ 9 ตุลาคม 62  ที่   เทศบาลเมืองหนองปรือ   ดร.มาย  ไชยนิตย์  นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ  เป็นประธานในการเปิดการประชุมเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อบูรณาการทำงานประสานความร่วมมือและช่วยเหลือ ในการป้องกัน คุ้มครอง เฝ้าระวังการทอดทิ้ง และทารุณกรรมผู้สูงอายุ  ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชน...

เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมการรักษาสุขภาพ

เมื่อ 22 กรกฎาคม 62  ที่  เวทีสวนสุขภาพฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ผู้สูงอายุ ตามโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2562 โดยมี นายนิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ...

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมศูนย์ผู้สูงอายุในชุมชน ในการดูแลตัวเองให้ครอบคลุมครบ 5 มิติ

เมื่อ 8 มีนาคม 62  ที่ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล   นายแล  บุญสังข์  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  เป็นประธานในการเปิดการอบรมผู้สูงอายุ  ตามโครงการศูนย์ผู้สูงอายุในชุมชน  โดยมีผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  จากสถานการณ์ด้านผู้สูงอายุของประเทศไทย  ทำให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สังคมและชุมชน  สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว   ศูนย์การจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว  จึงกำหนดจัดโครงการศูนย์ผู้สูงอายุในชุมชนขึ้น  วัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการจัดระบบสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุสู่ชุมชน  โดยสนับสนุนให้องค์กรประชากรวันสูงอายุ  ตลอดจนการเตรียมความและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และความพร้อมในการดูแลตนเอง  ครอบคลุมทั้ง 5 ...

กกต.ชลบุรี ซักซ้อมการลงคะแนนการใช้สิทธิ์แก่ผู้สูงอายุ ในเขตเลือกตั้งที่ 6

เมื่อ 6 มีนาคม 62    ที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมชุ มชนผู้สูงอายุบ้านบางละมุง   คณะกรรมการการ  กต.ตร. จังหวัดชลบุรี   นำทีมงานเจ้าหน้าที่ กก.ต.จ.ชลบุรี   ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ  เรื่องของการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 62   ซึ่งทาง กก.ต.จังหวัดชลบุรี  ได้นำเจ้าหน้าที่มาแนะนำ  วิธีการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์  ตั้งแต่ขั้นตอนแรกแก่ผู้สูงอายุ               ...

Latest Stories