30.2 C
Pattaya
Friday, September 20, 2019
Home Tags ผู้สูงอายุ

Tag: ผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมการรักษาสุขภาพ

เมื่อ 22 กรกฎาคม 62  ที่  เวทีสวนสุขภาพฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ผู้สูงอายุ ตามโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2562 โดยมี นายนิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ...

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมศูนย์ผู้สูงอายุในชุมชน ในการดูแลตัวเองให้ครอบคลุมครบ 5 มิติ

เมื่อ 8 มีนาคม 62  ที่ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล   นายแล  บุญสังข์  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  เป็นประธานในการเปิดการอบรมผู้สูงอายุ  ตามโครงการศูนย์ผู้สูงอายุในชุมชน  โดยมีผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  จากสถานการณ์ด้านผู้สูงอายุของประเทศไทย  ทำให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สังคมและชุมชน  สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว   ศูนย์การจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว  จึงกำหนดจัดโครงการศูนย์ผู้สูงอายุในชุมชนขึ้น  วัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการจัดระบบสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุสู่ชุมชน  โดยสนับสนุนให้องค์กรประชากรวันสูงอายุ  ตลอดจนการเตรียมความและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และความพร้อมในการดูแลตนเอง  ครอบคลุมทั้ง 5 ...

กกต.ชลบุรี ซักซ้อมการลงคะแนนการใช้สิทธิ์แก่ผู้สูงอายุ ในเขตเลือกตั้งที่ 6

เมื่อ 6 มีนาคม 62    ที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมชุ มชนผู้สูงอายุบ้านบางละมุง   คณะกรรมการการ  กต.ตร. จังหวัดชลบุรี   นำทีมงานเจ้าหน้าที่ กก.ต.จ.ชลบุรี   ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ  เรื่องของการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 62   ซึ่งทาง กก.ต.จังหวัดชลบุรี  ได้นำเจ้าหน้าที่มาแนะนำ  วิธีการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์  ตั้งแต่ขั้นตอนแรกแก่ผู้สูงอายุ               ...

Latest Stories