26.9 C
Pattaya
Tuesday, January 26, 2021
Home Tags ผลการประกวด

Tag: ผลการประกวด

ผลการประกวด Mr.Pattaya Healthy Guys Challenge 2019

เมื่อ 8 กันยายน 62  ที่ผ่านมา ที่ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช  ได้มีการจัดการประกวด Mr.Pattaya 2019 Healthy Guys Challenge 2019 เพื่อเฟ้นหาชายหนุ่มอายุระหว่าง 18...

ผลตัดสิน The Best Popular vote การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 60 ปี การท่องเที่ยวเมืองพัทยา

เมืองพัทยาได้ประกาศให้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 60 ปี ของการท่องเที่ยว เมืองพัทยา เมื่อวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายน 62 ซึ่งมีผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 92 ชิ้นงาน ซึ่งแต่ละผลงานถือว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพทุกชิ้นงาน...

Latest Stories