28.8 C
Pattaya
Saturday, September 19, 2020
Home Tags ปลอดภัย

Tag: ปลอดภัย

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 8-15 ปีร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติ โครงการ i RESCUE “เล่นน้ำปลอดภัย ปีที่ 6...

การจมน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 1 ซึ่งสูงกว่าอุบัติเหตุจราจร 2 เท่า และสูงกว่าการเสียชีวิตด้วยไข้เลือดออกถึง 24 เท่า (ข้อมูลจาก สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมฤดูร้อน ในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นช่วงที่เด็กเสี่ยงจมน้ำตายสูงที่สุด ถือว่าเป็น 90 วันอันตราย เพราะเด็กๆมักจะลงเล่นน้ำเพื่อคลายความร้อน...

Latest Stories