26.8 C
Pattaya
Thursday, November 26, 2020
Home Tags ประชุม

Tag: ประชุม

ทม.หนองปรือ ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 62 ที่  ห้องประชุม ชั้น M เทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยมี นายนิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่และภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมมีวาระสำคัญ  คือประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ให้ประชาชนเปิดไฟใส่หมวกนิรภัย 100% ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ และการรณรงค์ป้องกันการลดอุบัติเหตุก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์...

เมืองพัทยา จัดประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1

เมื่อ 13.30 น. วันที่ 22 มกราคม 62  พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการโยธาและสาธารณูปโภค เป็นประธานประชุม โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายสุรศักดิ์ จันทร์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสมปอง...

ทม.หนองปรือ ประชุมร่วมหมู่บ้านเอกมงคล 4/1 เพื่อหาแนวแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องขยะและปัญหาสุนัขจรจัด

เมื่อ 18.00 น.  วันที่ 17 มกราคม 62  ที่  หมู่บ้านเอกมงคล 4/1 ซอยเขาน้อย นายนิยม เที่ยงธรรม พร้อมนายสุวัจ รชตวัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานการประชุมประชาคมหมู่บ้านเอกมงคล 4/1 โดยมี นายพิสิษฐ์ กาญจนสมบัติ ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ...

เมืองพัทยา ประชุมศึกษาความเหมาะสมรถไฟรางเบา ลดปัญหาจราจรอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อ 13.30 น. วันที่ 10 มกราคม 62 ที่ ห้องประชุม 231 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม การศึกษาความเหมาะสมและศึกษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งมี นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง...

Latest Stories