25 C
Pattaya
Monday, September 23, 2019
Home Tags ประชุม

Tag: ประชุม

เมืองพัทยา จัดประชุมทำแผนพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทาน เพื่อส่งเสริมอาชีพหรือจัดหาที่พักพิง

เมื่อ 14  สิงหาคม 62  ที่ ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอธิพัชร์  ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมทำแผนพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และขอทาน  โดยมีตัวแทนภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม  อาทิ นางสาวพรรณี  ลิ้มเจริญ ผอ.สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา นางมยุรี ...

สโมสรโรตารี อี-คลับ ดอลฟิน พัทยา ต้อนรับสมาชิกใหม่ 7 ท่าน อย่างเป็นทางการ

เมื่อ 1 สิงหาคม 62  ที่ โรงแรมไดอาน่าการ์เด้นท์ รีสอร์ท พัทยา นายกมณียา เองเงลคิง นายกสโมสรโรตารี อี-คลับ ดอลฟิน พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์  เป็นประธานเปิดการประชุมิประจำเดือนสิงหาคม...

ประชุมคณะทำงานประสานการลงทุน ในเขต EEC กลุ่มท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

เมื่อ 19 กรกฎษคม 62  นายกลินท์ สารสิน ในฐานะประธานคณะทำงาน ประสานการลงทุนในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประสานการลงทุนในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กลุ่มท่องเที่ยวเชิงคุณภาพครั้งที่ 3/2562 ซึ่งมี นายสนธยา...

รองนายกเมืองพัทยา ประชุมคณะทำงานจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ ในเขตเมืองพัทยา

เมื่อ 11 กรกฎาคม 62  ที่ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะในเขตเมืองพัทยา ครั้งที่...

ชุมชนชุมสายจัดประชุมการบริหารชุมชน พร้อมร้องขอกล้องวงจรปิดและติดกระจกโค้งในชุมชนจากเมืองพัทยา

เมื่อ 8 พฤษภาคม 62  นายจิระวัฒน์ ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสาย เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม  โดยมีคณะกรรมการชุมชนฯและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยได้ชี้แจงเรื่องการบริหารชุมชน ให้มีการพัฒนาเข้าถึงประชาชนให้มากยิ่งขึ้น รับฟังปัญหาการร้องเรียนต่างๆในชุมชน เพื่อนำเรื่องเสนอเมืองพัทยา ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ตรงจุด โดยช่วงก่อนหน้านี้ที่ทางคณะกรรมการชุมชนชุมสายได้มีการเข้าร่วมประชุมร่วมกับเมืองพัทยา ถึงแนวทางการพัฒนาเมืองพัทยาในระยะยาว ได้มีการเสนอขอติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน ช่วงบริเวณที่ลับตาคน หรือเป็นแหล่งสถานที่สุ่มเสี่ยง เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  พร้อมทั้งเสนอติดตั้งกระจกโค้งในซอยต่างๆเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ...

กรมการแพทย์ และโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง

เมื่อ 24 เมษายน 62 ที่โรงแรมกรนด์พาลาซโซ พัทยา จ.ชลบุรี กรมการแพทย์และโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 62 โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุม...

ม.บูรพา ร่วมกับ FH JOANNEUM ออสเตรีย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวยั่งยืน

เมื่อ 09:00 น.วันที่ 26 มีนาคม 62   ที่ โรงแรมเมอร์เคียว โอเชียน พัทยา  นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวยั่งยืน ตามโครงการ The 4ᵗʰ Tourist Expert Training โดยคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ม.บูรพา  ร่วมกับ FH...

เมืองพัทยา จัดระเบียบหมอนวดชายหาด 3 หาด พร้อมแต่งตั้งประธานหมอนวดชายหาด เดินหน้าสร้างภาพลักษณ์ท่องเที่ยว

เมื่อ 18 มีนาคม 62  ที่ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา จัดประชุมเพื่อระเบียบหมอนวดชายหาด  ให้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎระเบียบ รวมทั้งให้มีรูปแบบเดียวกัน ทั้ง 3 หาด โดยมี นายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา...

ทม.หนองปรือ ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 62 ที่  ห้องประชุม ชั้น M เทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยมี นายนิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่และภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมมีวาระสำคัญ  คือประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ให้ประชาชนเปิดไฟใส่หมวกนิรภัย 100% ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ และการรณรงค์ป้องกันการลดอุบัติเหตุก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์...

เมืองพัทยา จัดประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1

เมื่อ 13.30 น. วันที่ 22 มกราคม 62  พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการโยธาและสาธารณูปโภค เป็นประธานประชุม โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายสุรศักดิ์ จันทร์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสมปอง...

Latest Stories