34 C
Pattaya
Monday, July 6, 2020
Home Tags ประชุม

Tag: ประชุม

ประชุมรับฟังปัญหาการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พัก โรงแรม และคนเข้าเมืองพื้นที่ชลบุรี

เมื่อ 17 มิถุนายน 63  ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี จัดการประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังปัญหาการจัดทำระบบเชื่อมโยงที่พัก โรงแรม และคนเข้าเมืองในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมี พล.ต.กฤษฎากรณ์ กรณ์ศิลป รอง ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2...

เมืองพัทยาประชุมจัดตั้งโรงเรียนกีฬา ผลักดันกีฬาทางน้ำ เพื่อความเป็นเลิศด้านภูมิศาสตร์ท้องถิ่น

เมื่อ 11 มิถุนายน 63 ที่ ห้องประชุม 401 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา  นายปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา  นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา...

เมืองพัทยา ประชุมมาตรการเยียวยาความเดือดร้อนและผลกระทบ จากการระบาดไวรัสโควิด-19

เมื่อ 22 เมษายน 63  ที่ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมมาตรการเยียวยาความเดือดร้อน และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชน ผู้ประกอบการต่างๆในพื้นที่เมืองพัทยา จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีรองนายกเมืองพัทยา...

TCEB หนุนการจัดงานประชุมสัมมนา แจกบัตรกำนัล ลดหย่อนภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น

เมื่อ 11 มีนาคม 63    ที่   โรงแรม เดอะ กรีนพาร์ค รีสอร์ท พัทยา สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  โดยช่วงเข้าสู่วาระสุดท้ายของการประชุม นายสราโรจน์ สุทัศน์ชูโต...

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนและดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ ในพื้นที่เขตเมือง

เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 63 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายจัดทำแผนขับเคลื่อน และดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ ในพื้นที่เขตเมืองอย่างบูรณาการ...

รองนายกพัทยา ประชุมเตรียมความพร้อมความปลอดภัยและการจราจร บูรพาพัทยาไบค์วีค 2020

เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 63   ที่ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร การจัดงานสัปดาห์มอเตอร์ไซค์ และเสียงเพลงแห่งเสรีภาพ ครั้งที่ 23 “BURAPA...

เมืองพัทยา ประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

เมื่อ 6 ธันวาคม 62  เวลา 10.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุม เตรียมความพร้อมในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ตลอดจนวางแนวทางการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือ เมื่อประสบเหตุในสถานการณ์ต่างๆ ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รองนายกพัทยา นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะทำงานจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ

เมื่อ 10.00 น. วันที่ 4 ตุลาคม 62  ที่ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยานายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ ในเขตเมืองพัทยา ครั้งที่ 3/2562...

มพย.ประชุมความละเอียดอ่อน กับความหลากหลายทางเพศ เพื่อประโยชน์และสิทธิเสรีภาพ

เมื่อ  1 ตุลาคม 62 ที่ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา  นางมุกดา พงษ์สมบัติ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ  เป็นประธานการประชุมพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคด้านผู้สูงอายุและการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ ...

เมืองพัทยา จัดประชุมทำแผนพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทาน เพื่อส่งเสริมอาชีพหรือจัดหาที่พักพิง

เมื่อ 14  สิงหาคม 62  ที่ ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอธิพัชร์  ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมทำแผนพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และขอทาน  โดยมีตัวแทนภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม  อาทิ นางสาวพรรณี  ลิ้มเจริญ ผอ.สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา นางมยุรี ...

Latest Stories