28.8 C
Pattaya
Saturday, September 19, 2020
Home Tags บ่อขยะ

Tag: บ่อขยะ

คณะผู้บริหาร มพย.ลงพื้นที่บ่อขยะเกาะล้าน ดูแนวทางเตรียมก่อสร้างเตาเผา แก้ไขปัญหาขยะให้เป็นรูปธรรม

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 62   นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเมืองพัทยา และส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อขยะบนเกาะล้าน เพื่อประกอบการพิจารณาในการดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน จัดการขยะบนพื้นที่เกาะล้าน ขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีสาระสำคัญส่วนหนึ่ง กำหนดให้พื้นที่เกาะเป้าหมายที่มีปัญหาขยะมูลฝอย ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้จังหวัดกำหนดให้เป็น Cluster เฉพาะในภาคผนวกจำนวน 65 เกาะ...

Latest Stories