29.3 C
Pattaya
Monday, February 24, 2020
Home Tags น.ส. ธีราภรณ์ ศรีจันทร์

Tag: น.ส. ธีราภรณ์ ศรีจันทร์

มพย.จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนหลังเลิกเรียน

เมื่อ 19 กรกฎาคม 60 ที่ชุมชนมาบประดู่ เขาตาโล ซอย 3 น.ส. ธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผอ.ส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมฯ สานต่อโครงการระยะยาวของเมืองพัทยา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตามชุมชนต่างๆ ให้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เกมส์คอมพิวเตอร์และอบายมุขอื่นๆ โดยมี นางนางสุภาพร สันป่าแก้ว ประธานชุมชนมาบประดู่...

Latest Stories