34.1 C
Pattaya
Sunday, July 5, 2020
Home Tags นายวิเชียร พงษ์พานิช

Tag: นายวิเชียร พงษ์พานิช

เมืองพัทยา จัดอบรมสิทธิหน้าที่เด็กและเยาวชน ในวันเยาวชนแห่งชาติ

เมื่อ 18 กันยายน 60 ที่ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเสวนา เรื่องสิทธิและหน้าที่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 คณะมีครู อาจารย์ นักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งนี้ในวันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ...

กรมอนามัยประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เมื่อ 9 สิงหาคม 60 ที่โรงแรมเลอบาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน และจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับท้องถิ่น โดยมีนายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธ์ นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา และส่วนเกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุม ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้...

เยาวชนชายหญิงโรงเรียนเมืองพัทยา 7 คว้าชนะเลิศรุ่น 12 ปี กีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนเมืองพัทยา

เมื่อ 24 กรกฎาคม 60 ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีปิด การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2560 โดยมีคณะ ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง นักกีฬา ภาคส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนเมืองพัทยาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในเขตเมืองพัทยา ได้ออกกำลัง ห่างไกลจากสิ่งเสพติด...

เมืองพัทยา ขอความร่วมมือประชาชนรุกล้ำที่สาธารณะคลองนาเกลือ เร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อ 6 กรกฎาคม 60 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมหารือ แนวทางการแก้ไขปัญหา สภาพพื้นที่ภายในคลองนาเกลือ บริเวณหลังวัดชุมชนช่องลม (คลองนกยาง) โดยมีคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชลบุรี   ประชาชนชาวชุมชนวัดช่องลม เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำคลองสาธารณะคลองนาเกลือ บริเวณชุมชนหลังวัดช่องลม (คลองนกยาง) โดยอาศัยความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่มีสิ่งปลูกสร้าง เป็นอาคารห้องพักให้เช่า...

เมืองพัทยาจัดพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อ 30 มิถุนายน 60 ที่อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมี นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา...

เมืองพัทยาติดตามความคืบหน้าแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะพร้อมทั้งสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลงคลองนกยาง

เมื่อ 16 มิถุนายน 60 ที่คลองนกยางนาเกลือ นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย   เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา  หัวหน้าส่วนราชการ  ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะ พร้อมทั้งสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลงคลองนกยาง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่พัทยา   ซึ่งคืบหน้าปัญหาดังกล่าวในครั้งนี้พบว่า ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการจัดเก็บขยะบริเวณบ้านตนเองจนเป็นที่โล่งสะอาดขึ้น 80%   ส่วนในเรื่องสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวคลองนั้น ในเบื้องต้นเราจะดำเนินการในส่วนของสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่เป็นบ้านเช่าก่อน  เนื่องจากถือเป็นการหาประโยชน์จากการบุกรุกที่สาธารณะ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีบ้านพักอาศัยที่เข้าข่ายเป็นบ้านเช่าอยู่จำนวน...

Latest Stories