29.6 C
Pattaya
Tuesday, August 4, 2020
Home Tags นายวิเชียร พงษ์พาณิชย์

Tag: นายวิเชียร พงษ์พาณิชย์

เมืองพัทยา เตรียมผลักดันงบประมาณสนับสนุน ด้านสุขภาพและเอดส์อย่างเต็มที่

วราพร ใจกุศล เมื่อ 9 มิถุนายน 60 ที่ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา กลุ่มเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพ และเอดส์ จัดการประชุมเครือข่ายประจำเดือนมิถุนายน 2560 ได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร พงษ์พาณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม โดยมีองค์กรเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพ และเอดส์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ซึ่งที่ประชุมได้มีการสรุปถึงสถานการณ์ การติดเชื้อเอชไอวีในพัทยาและทั่วประเทศ  รวมถึงภาพรวมในการดูแลรักษาส่งต่อรักษา ให้แก่ผู้บริหารเมืองพัทยาได้รับทราบ ...

Latest Stories