28.7 C
Pattaya
Monday, February 17, 2020
Home Tags นวดแผนไทย

Tag: นวดแผนไทย

ผู้เข้ารับการอบรมนวดแผนไทยฯ ร่วมรดน้ำขอพรผู้บริหารเมืองพัทยา พร้อมฉลองการเรียนวันสุดท้าย

เมื่อ 11.30 น. วันที่ 11 เมษายน 62  ที่ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 4 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 ในหลักสูตร  นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (นวดตัว 150 ชั่วโมง) และนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (60 ชม.)  ร่วมรดน้ำขอพร...

เมืองพัทยา เชิญประชาชนเข้ารับบริการนวดแผนไทย และนวดเท้าเพื่อสุขภาพฟรี

ฝ่ายเศรษฐกิจชุมชน สำนักพัฒนาสังคม จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้มีทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายแก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ตามหลักสูตร นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (นวดตัว 150 ชั่วโมง) และนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (60 ชั่วโมง)​   ซึ่งมีคณะจากโรงพยาบาลพนัสนิคม เป็นวิทยากรในการอบรมฯ ครั้งนี้ โดยจะเก็บคะแนนภาคปฏิบัตินวดแผนไทยและนวดฝ่าเท้า...

Latest Stories