32.1 C
Pattaya
Wednesday, July 8, 2020
Home Tags ท่อรวมน้ำเสีย

Tag: ท่อรวมน้ำเสีย

รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการวางท่อระบายน้ำฝน ลานโพธิ์นาเกลือ

เมื่อ 18 ตุลาคม 62 ที่ บริเวณลานโพธิ์ นาเกลือ  นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นำทีมลงพื้นที่สำรวจปรับเปลี่ยนเส้นทางการวางท่อระบายน้ำฝน และการวางท่อแรงดันน้ำเชื่อมท่อระบายน้ำฝนไหลลงสู่ทะเล เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้น้อยที่สุด โดยมี นายภูมิพิพัฒน์...

Latest Stories