31.1 C
Pattaya
Wednesday, August 12, 2020
Home Tags ท่องส่งจ่ายน้ำ

Tag: ท่องส่งจ่ายน้ำ

กปภ.เตรียมก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา วางท่อส่ง-จ่ายน้ำ

เมื่อ 24 กันยายน 62  ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างงานวางท่อประปาในเขตเมืองพัทยา จากการประปาส่วนภูมิภาค นำโดย นายสุธี สุทธิสุนทร...

Latest Stories