30.8 C
Pattaya
Friday, August 23, 2019
Home Tags ทต.หนองปลาไหล

Tag: ทต.หนองปลาไหล

ผู้บริหาร ทต.หนองปลาไหล นำข้าราชการและพนักงาน สรงน้ำพระพุทธรูป ผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

เมื่อ 10  เมษายน 62    ที่ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  นำโดย  นายภิญโญ  หอมกลั่น  นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองปลาไหล  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ร่วมกันประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  ท่ามกลางบรรดาข้าราชการ  พนักงาน ลูกจ้าง ต่างเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยก่อนทำพิธี นายภิญโญ  หอมกลั่น  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมศูนย์ผู้สูงอายุในชุมชน ในการดูแลตัวเองให้ครอบคลุมครบ 5 มิติ

เมื่อ 8 มีนาคม 62  ที่ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล   นายแล  บุญสังข์  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  เป็นประธานในการเปิดการอบรมผู้สูงอายุ  ตามโครงการศูนย์ผู้สูงอายุในชุมชน  โดยมีผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  จากสถานการณ์ด้านผู้สูงอายุของประเทศไทย  ทำให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สังคมและชุมชน  สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว   ศูนย์การจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว  จึงกำหนดจัดโครงการศูนย์ผู้สูงอายุในชุมชนขึ้น  วัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการจัดระบบสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุสู่ชุมชน  โดยสนับสนุนให้องค์กรประชากรวันสูงอายุ  ตลอดจนการเตรียมความและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และความพร้อมในการดูแลตนเอง  ครอบคลุมทั้ง 5 ...

ทต.หนองปลาไหล ร่วมสำนักงานปศุสัตว์บางละมุง ทำหมันสุนัขและแมว เพื่อร่วมลดปริมาณในพื้นที่

เมื่อ 4 มีนาคม 62  ที่ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล  นาภิญโญ  หอมกลั่น  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  พร้อมด้วย  เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางละมุง   นำทีมสัตว์แพทย์    ลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ให้กับสุนัขและแมว  ของประชาชนในพื้นที่  และสุนัขและแมวจรจัด  ที่ไม่มีเจ้าของ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงเข้าสู่ฤดูร้อน   ซึ่งสุนัขและแมวทุกตัวที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการได้รับการฉีดวัคซีน   เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ...

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จับมือพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในองค์กร

เมื่อ 30 มกราคม 62 ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  นายแล  บุญสังข์   รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  พร้อมด้วย   นายทองดำ  คำแจ่ม   ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล   นำพนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  ร่วมทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์    โดยมีพนักงานทุกกองงาน เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมเครื่องมือทำความสะอาด  อาทิ  ไม้กวาด  ที่ตักขยะ  เหล็กแหลมจิ้มขยะ   ที่ตัดหญ้า  รถไถ ...

Latest Stories