29.3 C
Pattaya
Sunday, February 23, 2020
Home Tags ต้านภัยการค้ามนุษย์

Tag: ต้านภัยการค้ามนุษย์

ชลบุรี มพย.ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านการค้ามนุษย์

เมื่อ 15 กรกฎาคม 60 ที่เวทีกิจกรรมบริเวณชายหาดแยกพัทยากลาง พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับ นายอภิชาติ อภิชาตบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์วันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐชลบุรีรวมใจ ต้านภัยค้ามนุษย์ '60" ซึ่งมีนายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่าย...

Latest Stories