30.3 C
Pattaya
Sunday, February 23, 2020
Home Tags ตรวจสุขภาพ

Tag: ตรวจสุขภาพ

ชุมชนอรุโณทัยตรวจสุขภาพ คัดกรองเบาหวานและความดัน จ่ายยาเบื้องต้น แจกทรายอเบทฟรี

เมื่อ 17 กรกฎาคม 62   ที่ ชุมชนซอยอรุโณทัย นางสายยิ่ง ม่วงทอง ประธาน ศสมช.ชุมชนซอยอรุโณทัย นายอำนวย ม่วงทอง รักษาการประธานชุมชนซอยอรุโณทัย พร้อมด้วยสมาชิก อสม. ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่...

เทศบาลเมืองหนองปรือ ตรวจคัดกรองสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักในการดูแลตนเอง

เมื่อ 09.00 น.วันที่ 11 มิถุนายน 62 ที่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนพ่อ) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย  ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข ประจำปี 2562 โดยมี คณะผู้บริหาร...

สาธารณสุขเมืองพัทยา ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชุมชนชุมสาย ป้องกันการแพร่ระบาด

เมื่อ 4 มิถุนายน 62 ที่ ชุมชนชุมสาย นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา  นำกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ในการออกหน่วย บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2019 ฟรี เพื่อเป็นการป้องกันและดูแลเอาใจใส่ประชาชน ที่อยู่ในภาวะเสี่ยง เช่นหญิงตั้งครรภ์มากกว่า 4...

ชุมชนชุมสาย ออกหน่วยคัดกรองเบาหวานและความดัน ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

เมื่อ 9 เมษายน 62 ที่ ชุมชนชุมสาย นางสุสสร ทองเฝือ ประธาน อสม.และแม่บ้านเมืองพัทยาชุมชนชุมสาย พร้อมด้วยสมาชิก อสม. ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ ในการคัดกรองเบาหวานและความดัน ให้บริการตรวจสุขภาพ และจ่ายยาในเบื้องต้น  รวมไปถึงการแนะนำในการปฏิบัติตัวเอง ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในการรับประทานอาหาร ให้เพียงพอต่อร่างกายในแต่ละวัน และการรับประทานยาให้ถูกต้องในผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันและเบาหวาน โดยกิจกรรมภายในวันนี้มีการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่อยากเลิกบุหรี่   โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีทุกวันอังอาคาร...

Latest Stories