29.6 C
Pattaya
Friday, June 5, 2020
Home Tags ดร.ภูเดชา วิทยาธนะกุล

Tag: ดร.ภูเดชา วิทยาธนะกุล

โครงการพัฒนาศักยภาพแก้ไขปัญหาชุมชนและเอาชนะยาเสพติด

เมื่อ 8 มิถุนายน 60 ที่สวนอาหารเรือนไทย เมืองพัทยา นางอรวรรณ สุขอนันต์วงศ์ นายกสมาคมชุมชนเมืองพัทยา ได้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างพลังชุมชุม โดยมี ดร.ภูเดชา วิทยาธนะกุล และประธานชุมชนต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รวมไปถึงปัญหาต่างๆที่มักจะเกิดขึ้นในชุมชนโดยมีเหล่าบรรดาคณะกรรมการสมาคม ศอท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 80 คน ซึ่งโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา จัดขึ้นเพื่อประเมินสถานการณ์ยาเสพติด การแก้ไขปัญหา โดยการสร้างเกราะป้องกันให้ชุมชนเข็มแข็ง...

Latest Stories