28.9 C
Pattaya
Wednesday, December 11, 2019
Home Tags ชุมชนมาบประดู่

Tag: ชุมชนมาบประดู่

สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา ร่วมกับรถโมบาย MTU มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยให้ความรู้เด็กๆที่ชุมชนมาบประดู่

เมื่อ 15 เมษายน 62  ที่ ชุมชนมาบประดู่เขาตาโล  สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา ร่วมกับทีมงานรถโมบาย MTU ของศูนย์พักพิงเด็ก มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ลงพื้นที่ทำกิจกรรมให้ความรู้เด็กๆที่ชุมชนมาบประดู่ เพื่อเป็นความรู้เรื่องร่างกายของเรา  ซึ่งร่างกายของเด็ก เป็นสิ่งที่เด็กจำเป็นต้องดูแลด้วยตนเอง เป็นพื้นที่ส่วนตัว เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ใครไม่สามารถที่จะมาล่วงล้ำหรือจับต้องได้...

มพย.จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนหลังเลิกเรียน

เมื่อ 19 กรกฎาคม 60 ที่ชุมชนมาบประดู่ เขาตาโล ซอย 3 น.ส. ธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผอ.ส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมฯ สานต่อโครงการระยะยาวของเมืองพัทยา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตามชุมชนต่างๆ ให้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เกมส์คอมพิวเตอร์และอบายมุขอื่นๆ โดยมี นางนางสุภาพร สันป่าแก้ว ประธานชุมชนมาบประดู่...

Latest Stories