32.1 C
Pattaya
Wednesday, July 8, 2020
Home Tags ชุมชนมาบประดู่

Tag: ชุมชนมาบประดู่

มูลนิธิมือต่อมือร่วมชุมชนมาบประดู่ แจกถุงยังชีพและไข่ไก่ ช่วยคนมีรายได้น้อย

เมื่อ 21 พฤษภาคม 63  ที่ ชุมชนมาบประดู่ เขาตาโลซอย 3 นางสุภาพร สันป่าแก้ว ประธานชุมชนมาบประดู่ร่วมกับมูลนิธิมือต่อมือ (Hand to Hand) จิตอาสาเมืองพัทยา โซน 3...

สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา ร่วมกับรถโมบาย MTU มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยให้ความรู้เด็กๆที่ชุมชนมาบประดู่

เมื่อ 15 เมษายน 62  ที่ ชุมชนมาบประดู่เขาตาโล  สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา ร่วมกับทีมงานรถโมบาย MTU ของศูนย์พักพิงเด็ก มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ลงพื้นที่ทำกิจกรรมให้ความรู้เด็กๆที่ชุมชนมาบประดู่ เพื่อเป็นความรู้เรื่องร่างกายของเรา  ซึ่งร่างกายของเด็ก เป็นสิ่งที่เด็กจำเป็นต้องดูแลด้วยตนเอง เป็นพื้นที่ส่วนตัว เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ใครไม่สามารถที่จะมาล่วงล้ำหรือจับต้องได้...

มพย.จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนหลังเลิกเรียน

เมื่อ 19 กรกฎาคม 60 ที่ชุมชนมาบประดู่ เขาตาโล ซอย 3 น.ส. ธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผอ.ส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมฯ สานต่อโครงการระยะยาวของเมืองพัทยา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตามชุมชนต่างๆ ให้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เกมส์คอมพิวเตอร์และอบายมุขอื่นๆ โดยมี นางนางสุภาพร สันป่าแก้ว ประธานชุมชนมาบประดู่...

Latest Stories