28.7 C
Pattaya
Monday, February 17, 2020
Home Tags จิตตภาวันวิทยาลัย

Tag: จิตตภาวันวิทยาลัย

จิตตภาวันวิทยาลัย จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ และสรรพสัตว์ ปีที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เมื่อ 11 สิงหาคม 62 จิตตภาวันวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมสมาธิเพื่อการพัฒนาศีลธรรมโลก จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ และสรรพสัตว์ ปีที่ 9 จำนวน 59 ตัว ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการปล่อยโคร้อยสรรพสัตว์ล้านทั่วแผ่นดิน เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ...

Latest Stories