31 C
Pattaya
Friday, September 20, 2019
Home Tags คืบหน้าก่อสร้าง

Tag: คืบหน้าก่อสร้าง

รองนายกเมืองพัทยา ตรวจความคืบหน้า โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลสนามกีฬาภาคตะวันออก ระยะที่ 3

เมื่อ 25 มกราคม 62  ที่ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอชัยพฤกษ์ 2 นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา  นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา , นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา   พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักการช่างฯ และคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา และช่างคุมงานลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออกเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี...

Latest Stories