32.1 C
Pattaya
Wednesday, July 8, 2020
Home Tags คัดแยกขยะ

Tag: คัดแยกขยะ

ทต.หนองปลาไหล เดินหน้าโครงการคัดแยกขยะ ลดปัญหาขยะในชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 63  ที่ โรงเรียนหนองเกตุน้อย  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานเปิดงาน โครงการคัดแยกขยะและส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากร (รีไซเคิล)  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้น ภายในงานมีครูและนักเรียนโรงเรียนเข้าร่วมอบรม 140 คน   

เมืองพัทยา จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอย และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

เมื่อ 17 มกราคม 62  ที่ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) จ.ชลบุรี นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ของมูลฝอยชุมชน มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยรีไซเคิล   โดยมีนายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา นางรุ่งนภา ทับหนองฮี รักษาการผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา...

Latest Stories