34.1 C
Pattaya
Sunday, July 5, 2020
Home Tags ควบคุมโรคติดต่อ

Tag: ควบคุมโรคติดต่อ

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เดินหน้าโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ที่ควรเฝ้าระวัง

เมื่อ  25 กรกฎาคม 62  ที่โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย    งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองลปาไหล   ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไปที่ควรเฝ้าระวัง  แก่นักเรียนโรงเรียนหนองเกตุน้อย เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ    มีทั้งโรคระบาดใหม่และระบาดซ้ำ   โดยพบว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทย  ประจำปี...

ทม.หนองปลาไหล เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว เดินหน้าปูพรหมทั่วตำบล

เมื่อ 18 มีนาคม 62   ที่โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่  กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองปลาไหล  นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล   จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  จากสัตว์สู่คน  ประจำปี 2561   โดยจัดขึ้นโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่   ซึ่งเป็นการเริ่มกิจกรรมวันแรก   ก่อนที่จะเดินหน้าไปทำการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ในพื้นที่อีกในวันถัดไป  นางวารุณี  เรือนแก้ว  รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองปลาไหล  เปิดเผยว่า  สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  จากสัตว์สู่คน  ประจำปี...

Latest Stories