28.3 C
Pattaya
Saturday, September 19, 2020
Home Tags ควบคุมสุนัขแมว

Tag: ควบคุมสุนัขแมว

ประชาชนนำสุนัขและแมว ร่วมลงทะเบียนการควบคุมการเลี้ยงในพื้นที่เมืองพัทยา

เมื่อ 24 กันยายน 62   ตามที่ประธานสภาเมืองพัทยา  ได้ส่งร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา   เรื่องการควบคุมการเลี้ยงปรือปล่อนสุนัขและแมว พ.ศ....   โดยสภาเมืองพัทยาได้มีมติเห็นชอบแล้ว  ในคราวปนะชุมสภาเมืองพัทยา  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่ 1  ประจำปี...

เมืองพัทยา ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว

เมื่อ 10.00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 62 ที่ ห้องประชุม 131 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา  นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ...

Latest Stories