28.3 C
Pattaya
Saturday, September 19, 2020
Home Tags ข้อบัญญัติเมืองพัทยา

Tag: ข้อบัญญัติเมืองพัทยา

ประชาชนนำสุนัขและแมว ร่วมลงทะเบียนการควบคุมการเลี้ยงในพื้นที่เมืองพัทยา

เมื่อ 24 กันยายน 62   ตามที่ประธานสภาเมืองพัทยา  ได้ส่งร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา   เรื่องการควบคุมการเลี้ยงปรือปล่อนสุนัขและแมว พ.ศ....   โดยสภาเมืองพัทยาได้มีมติเห็นชอบแล้ว  ในคราวปนะชุมสภาเมืองพัทยา  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่ 1  ประจำปี...

Latest Stories