31.9 C
Pattaya
Tuesday, November 19, 2019
Home Tags ขุดลอกคลอง

Tag: ขุดลอกคลอง

สำนักการช่างฯ เมืองพัทยา นำรถแบคโฮขุดลอกคูคลองเลียบทางรถไฟ เปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกขึ้น

เมื่อ 11 มิถุนายน 62 ที่บริเวณร่องน้ำ  ถนนเลียบทางรถไฟ  เจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา  ได้นำรถแบ็คโฮขนาดใหญ่  มาทำการขุดลอกคลองระบายน้ำ     ให้มีลักษณะไม่ตื้นเขิน  และให้สามารถระบายน้ำ  ที่ไหลมาจากด้านบน  ในพื้นที่ของตำบลหนองปลาไหล  และ พื้นที่ตำบลหนองปลาปรือ...

Latest Stories