27.9 C
Pattaya
Thursday, August 13, 2020
Home Tags ขนส่งสาธารณะ

Tag: ขนส่งสาธารณะ

“โมโนเรล” มาชัวร์ หลังผลศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าพัทยา คืบหน้ากว่า 80%

เมื่อ 17 กรกฎาคม 63  นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้า ร่วมประชุมและพิจารณารายงานผลการศึกษาเพื่อให้ความเห็น และข้อเสนอแนะร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม...

เมืองพัทยา สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นรถไฟฟ้าสาธารณะ ครั้งที่ 1

จากที่มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1  เมื่อ 16 ธันวาคม 62  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์คาริเบียน ชั้น 8 โรงแรมไบร์ทตัน...

รองนายกพัทยา นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะทำงานจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ

เมื่อ 10.00 น. วันที่ 4 ตุลาคม 62  ที่ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยานายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ ในเขตเมืองพัทยา ครั้งที่ 3/2562...

รองนายกเมืองพัทยา ประชุมคณะทำงานจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ ในเขตเมืองพัทยา

เมื่อ 11 กรกฎาคม 62  ที่ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะในเขตเมืองพัทยา ครั้งที่...

สนข. ระดมความเห็นชาวชลบุรี ศึกษาพื้นที่ขนส่งมวลชนเขตเมืองพัทยา ส่งเสริมระบบราง

เมื่อ 2 เมษายน 62 ที่ ห้องประชุมโรงแรมรอยัลคลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล พัทยา จ.ชลบุรี ดร.ชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานเปิดการสัมมนา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคม สร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้”...

เมืองพัทยา ประชุมศึกษาความเหมาะสมรถไฟรางเบา ลดปัญหาจราจรอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อ 13.30 น. วันที่ 10 มกราคม 62 ที่ ห้องประชุม 231 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม การศึกษาความเหมาะสมและศึกษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งมี นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง...

Latest Stories