30.3 C
Pattaya
Thursday, April 9, 2020
Home Tags ก้าวนี้ต่อชีวิต

Tag: ก้าวนี้ต่อชีวิต

มูลนิธิสว่างประทีป ศรีราชา จัดกิจกรรมวิ่ง “ก้าวนี้ต่อชีวิต Sawangprateep Run for Rescue” เส้นทางอ่างเก็บน้ำหนองค้อ เพื่อซื้อรถพยาบาล

เมื่อ 9 มิถุนายน 62   ที่ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองค้อ อ.ศรีราชา   มูลนิธิสว่างประทีป ศรีราชา จ.ชลบุรี โต้โผใหญ่ที่รวมพลังองค์กรภาคีท้องถิ่นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมการกุศล ด้วยการวิ่งออกกำลังกายรายการ "ก้าวนี้ต่อชีวิต Sawangprateep Run...

Latest Stories