29.8 C
Pattaya
Monday, September 16, 2019
Home Tags ก่อสร้างบันได

Tag: ก่อสร้างบันได

รองนายกเมืองพัทยา ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบันได สะพานยาวนาเกลือ

เมื่อ 17 เมษายน 62      นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบันไดทางขึ้น - ลง ชายทะเล บริเวณด้านข้างสะพานยาวนาเกลือ หลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวประมง และกลุ่มอนุรักษ์อ่าวนาเกลือว่า ทางขึ้น - ลงบริเวณดังกล่าว ชำรุดทรุดโทรม และเป็นพื้นที่ลาดชันส่งผลให้ชาวประมงได้รับอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ประกอบกับหากใช้งบประมาณของเมืองพัทยา ต้องทำหนังสือเสนออนุมัติงบประมาณ...

Latest Stories