29.5 C
Pattaya
Saturday, December 7, 2019
Home Tags ก่อการร้ายข้ามชาติ

Tag: ก่อการร้ายข้ามชาติ

เมืองพัทยา อบรมเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังสถานการณ์การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ

เมื่อ 30 พฤษภาคม 62 ที่ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยานายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบสถานการณ์การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ เมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์...

Latest Stories