30.3 C
Pattaya
Sunday, February 23, 2020
Home Tags กีฬาสี

Tag: กีฬาสี

เปิดแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนเมืองพัทยา 8 ให้เยาวชนใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด

เมื่อ 2 สิงหาคม 62  นายบรรลือ กลุละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล ) มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2,218 คน...

โรงเรียนเมืองพัทยา 11 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “ราชพฤกษ์เกมส์”

By PCPR เมื่อ 2 สิงหาคม 62 ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน...

เปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเมืองพัทยา 8 พัทธยานุกูล ครั้งที่ 39

เมื่อ 8 มีนาคม 62 ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 พัทธยานุกูล นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิด “พัทธยานุกูลเกมส์” ครั้งที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายนิคม แสงแก้ว อดีตที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นางสาว อาภรณ์...

เมืองพัทยา เปิดการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ 42 ชุมชนเมืองพัทยา ประจำปี 2562

เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 62 ณ สนามกีฬาในร่มเมืองพัทยา ซอยชัยพฤกษ์ 2  นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในงานแข่งขันกีฬาสีชุมชน - อสม. สัมพันธ์ เมืองพัทยา ประจำปี 2562โดยมีคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา แขกผู้มีเกียรติ​ ประธานคณะกรรมการ และตัวแทนชุมชนเมืองพัทยาทั้ง...

Latest Stories