31.7 C
Pattaya
Wednesday, May 27, 2020
Home Tags กำจัดขยะ

Tag: กำจัดขยะ

สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กำจัดขยะต่อเนื่อง

สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา วางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ รถขนขยะดำเนินการเก็บและกำจัดขยะทุกจุดให้หมด ตามนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยา ให้มีความสวยงาม สะอาด สะดวก สบาย อย่างแท้จริง เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์  โดยได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  โดยดำเนินการปัดดูดฝุ่นถนนพัทยาเหนือ ทั้ง 2 ฝั่ง ...

เมืองพัทยา ลงพื้นที่เก็บและกำจัดขยะ แก้ปัญหาทุกจุดทั่วเมืองพัทยา

หลังจากมีการร้องเรียนเรื่องการทิ้งขยะ ส่งกลิ่นเน่าเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและสัญจรผ่าน รวมทั้งส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองพัทยา ทั้งนี้ เมืองพัทยาโดยสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่เก็บและกำจัดขยะช่วยเหลือประชาชน แก้ปัญหาทุกจุดทั่วเมืองพัทยา ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังมีบางแห่ง ที่มีผู้มักง่ายทิ้งไม่เลือกที่ ทำให้ขยะล้นเมือง ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ และความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา ดังนั้น นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา จึงได้มอบนโยบายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา วางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ รถขนขยะดำเนินการเก็บและกำจัดขยะทุกจุดให้หมดไปตามนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยา ให้มีความสวยงาม...

Latest Stories